ПР програма за популяризиране на читалище


Новосформираната библиотека има беден фонд, макар че участва в обмен на книги на доброволни начала между библиотеките....
 

Методи за компютърен между езиков превод. Цели, същност и видове операции


Системата на компютърен между езиков превод е част от науката лингвистика и под елемент на машинния превод. Последният, от своя страна е дял от компютърната лингвистика, която се занимава със задачата за автоматично превеждане на писмен текст или реч...
 

Библиотекознанието в България


Формиране и развитие на библиотекознанието в България...
 

Структура на съвременната библиотека


Четенето е изключително важно и определящо за развитието на личността. Книгите (печатни и електронни) днес имат значима роля за успешното развитие на всеки човек и на нацията като цяло. Развитието на информационното общество, налага необходимостта от...
 

Характеристика на системата Books in print


Основен инструмен на националната библиографкa система е понятието Books in print. Един от основните фактори за появата и развитието на Books in print e свързанo с книжните пазари, ориентирани към...
 

Новата библиотека на Александрия


Като продукт на културата, библиотечните сгради в различните етапи от тяхното развитие имат архитектурни характеристики, свързани с особеностите на живота на обществото и неговите доминиращи идеи...
 

Мениджмънт в редакцията


Много често в книгоиздателството се пренебрегва проучването на пазара като част от редакционно-издателския процес. То е много важно, защото осигурява информация, която помага на издателите да дефинират...
 

Библиографско описание на книги


БДС 15419:1982/ Библиографско описание на книгите. БДС 15687: 1983/Библиографско описание на периодичните издания. Описание на документи. Функции на библиографското описание...
 

Начало на печатните комуникации


Началото на печатните комуникации в страната и чужбина...
 

Библиотеката като информационен център


Библиотеката е институция и сграда, в която се събират, съхраняват и помещават разнообразни материали, които са предимно текстови и информационни, и се предлагат информационни услуги...

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Книгознание, библиотекознание и библиография с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент