Възгледи за ролята на българския печат в Османската империя


”Държавност преди държавата” – Свръхфункции на българската възрожденска журналистика. Автор - Здравка Константинова)...
 

Справочна работа в библиотеката


Справочната работа изисква широко познаване на литературата в много области. но само начетеност и енциклопедичност не са достатъчни. свободното боравене със справочните издания и придобиването на...
 

„Българското съдържание в „Европеана”, Меморандум до Министерството на културата


Създаване на университетска мрежа от бази от данни с интердисциплинарен характер и подобряване на достъпа на преподаватели, изследователи и студенти до основни научни материали...
 

Резюме на книгата “Александър Паскалев и модерното българско книгоиздаване” на Стефан Коларов


Книгата на Стефан Коларов “Александър Паскалев и модерното българско книгоиздаване” представя живота и делото на един от най-великите книгоиздатели в българската история. Задълбочено е разгледан целия житейски път на именития българин с неговите...
 

Икономика и управление на книготърговията


Основни икономически понятия в управлението. Ключът за успеха на всяка фирма е познаването и боравенето с набор от икономически понятия и правила...
 

Регионална библиотека "Христо Смирненски"


Регионална библиотека "Христо Смирненски" е основана през 1954 година с решение на изпълнителния комитет на ОНС на депутатите на трудещите се от Плевен като Окръжна народна библиотека...
 

Четене и наказание. Анализ на първият бълграски библиотечен съдебен процес


Това е анализ на първото дело за невърнати в срок книги и ръкописи, срещу Владикин в началото на 20 век...
 

Резюме на книгата "Книжовни светове" от Стефан Коларов


В книгата си "Книжовни светове” доц. д-р Стефан Коларов пише за живота и делото на големите наши книгоиздатели Христо Г. Данов, Драган Манчов, Александър Паскалев...
 

Анализ на уебсайт


Обща характеристика на библиотечните сайтове на регионалните библиотеки в България. Анализ и изложение на сайта на регионална библиотека "П.К.Яворов"...
 

Анализ на дигитална библиотека (Чехия)


В националната библиотека на Чешката република е централната библиотека на Чешката република. Тя се ръководи от Министерството на културата...
1 2 »

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи по Книгознание, библиотекознание и библиография с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент